Three Ponds Valley FCI

Aktualności

Międzynarodowa Wystawa Prestige 2008 w Lesznie

Na Międzynarodowej Wystawie - Prtestige 2008 w Lesznie Anton zadebiutował w Młodym Prezenterze i dał się poprowadzić Alicji Nowak do zwycięstwa. Ala, bardzo dziękujemy Ci za wspaniałe i profesjonalne pokazanie naszego Antona.
2008-05-31